header WiCheck

Home

Om uw arbeidsmiddelen veilig en in top conditie te houden keurt en repareert Wi Check deze voor u. Wij keuren alles met een stekker conform de NEN3140 normering en wij keuren medische en revalidatie middelen zoals bijvoorbeeld tilliften en hoog- laag bedden. Deze keuren wij conform Stigah normering of normeringen van de leverancier. Wij doen dit voor particulier, ZZP-er of MKB.   

 

Waarom keuren?

In het Arbobesluit (Artikel 7.4a) staat dat elektrische gereedschappen, machines, klimmaterieel, valbeveiligingsmiddelen, etc.. (ofwel arbeidsmiddelen) die op de werkplek gebruikt worden geen gevaar mogen opleveren voor de werknemers. Door het laten keuren van uw arbeidsmiddelen kunt u aantonen dat u “veilige” arbeidsmiddelen beschikbaar stelt aan uw werknemers. U voldoet hiermee aan de wettelijke eisen en eventuele aansprakelijkheid bij ongevallen wordt hierdoor zoveel mogelijk beperkt.

Andere voordelen zijn onder andere:

  • verminderen van arbeidsongevallen
  • door onderhoud en controle verlengt u de levensduur van uw gereedschappen/arbeidsmiddelen
  • door de jaarlijkse keuring / inventarisatie heeft u altijd een goed overzicht van de arbeidsmiddelen in uw bedrijf
  • door het laten keuren van uw arbeidsmiddelen, voorkomt u dat u of uw werknemers geweigerd worden op bijvoorbeeld bouwplaatsen of andere locaties waar de keuringsplicht van uw arbeidsmiddelen een vereiste is.

 

Certificering

Wij garanderen een goede kwaliteit van onze keuringen en reparatie niet allen door gebruik te maken van gecalibreerde meetinstrumenten en goede materialen, maar tevens door te werken conform normen en richtlijnen die gelden binnen het vakgebied. Tevens zorgen wij ervoor dat wij over de juiste kennis, opleidingen en certificaten (blijven) beschikken.

stigah    nen logo    logo vca vol      HR logo